Upratovacie služby

Upratujeme:

  1. spoločné priestory bytových domov jednorázovo v zmysle individuálnej dohody
    a rozsahu objednávateľa (napr. po maľovaní, rekonštrukcií a pod.)
  2. kompletne byty a domy jednorázovo, podľa individuálnej dohody a rozsahu
    objednávateľa (napríklad pred odovzdaním nehnuteľnosti novému
    vlastníkovi/nájomcovi)