Inžinierska činnosť

 1. Ohlásenie na stavebný úrad
  • Ohlásenie stavebných úprav
  • Ohlásenie drobnej stavby
   Zabezpečíme potrebné vyjadrenia a náležitosti, na základe požadovaného zámeru vrátane podania ohlásenia príslušnému stavebnému úradu.
 2. Stavebné povolenie
  • Zabezpečíme potrebné vyjadrenia a náležitosti, na základe požadovaného zámeru vrátane podania žiadosti o stavebné povolenie príslušnému stavebnému úradu.
 3. Odborná kontrola stavieb
  • Uskutočňujete stavbu svojpomocne a potrebujete odborné vedenie a kontrolu? Alebo uskutočňujete stavbu dodávateľsky a chcete mať nad ňou adekvátny dohľad a prehľad o kvalite prevedených prác, no nemáte na to čas? V tom prípade sme tu pre Vás. Zabezpečujeme odbornú kontrolu prevedených prác zo strany investora. Podávame reporty a priebeh realizácie stavby. Intenzitu a rozsah kontroly si môžete vybrať na základe individuálnej dohody.